Çözücü (solvent) bir katıyı, sıvıyı ya da gaz çözünen maddeyi çözerek çözelti oluşturan sıvı ya da gaz maddedir. Yaygın olarak kullanılan diğer çözücüler organik (karbon içeren) kimyasallardır.

Bu solventlere organik çözücüler denir. Çözücülerin genellikle kaynama noktaları düşüktür ve kolaylıkla buharlaşır ya da damıtma yoluyla ayrılarak arkalarında çözünmüş maddeyi bırakırlar.

Genellikle çözelti içinde çözücüler çözünen maddeden daha fazla bulunur. Çözücüler aynı zamanda bir karışımdan çözünebilir birleşikleri çıkarmak içinde kullanılabilir. Çözücüler genellikle berrak ve renksiz sıvılardır ve çoğunun karakteristik bir kokusu vardır.

Organik çözücüler, baskı mürekkepleri çözücüleri (ipa,eac,etil glikol), kuru temizleme ilacı (tetrakloroetilen gibi), boya inceltici (toluen, terebent gibi), tırnak cilası çıkarıcı ve yapıştırıcı çözücüleri, (aseton, metilasetat, etilasetat gibi), leke çıkarıcı (heksan gibi), deterjan, parfüm içeriği (etanol) olarak ve kimyasal sentezde kullanılır.

Satışını yaptığımız ithal solvent grubu:
* İzopropil alkol (İpa)
* Etil asetat, ( EAC) (Tip 1)
* Etil glikol
* Etil alkol
* Aseton
* İzo butanol
* Butil asetat
* Metil etil keton
* Etil heksanol,
* Mono etilen glikol (Tip 1)
* Mono etilen glikol (Tip 2)
* Dietil gliko