KIRMA
İthalat yoluyla ve iç piyasadan direkt fabrikalardan toplanan üretim fireleri (telefler) tesisimizde renklerine ve cinslerine göre ayrılırlar. Üretime ve siparişe göre kırma işlemi başlatılarak, geri dönüşüm prosesinin ilk basamağı başlar. Burada kırma makinelerinde malzemeler ufak parçalar haline gelir. Kırma makinesinde ufalanan malzeme kırma silosuna aktarılır.

AGROMEL
Kırma silosunda malzeme ilk harmanlamadan geçtikten sonra agromelde kazan içinde bulunan ve yüksek hızda dönen bıçaklar, malzemeyi sürtünme sonucu oluşan yüksek sıcaklıkta ısıtarak parçalar. Daha sonra az miktarda su ile şoklanan malzeme, yeniden kullanılabilir hale gelir. Agromel Makinelerinde kırılmış atıklar küçük topaklar haline dönüştürülür.

EKSTRÜZYON
Agromelden gelen malzeme ekstrüderde eritildikten sonra, makinede spagetti şeritler haline gelir ve soğutma havuzunda bu şeritler soğutulur. Buradan şeritler ön kesme makinesine geçer.

KESME
Ekstrüderden gelen spagetti şeritler kesme makinesinde kesilerek ufak granül hammaddeler haline gelirler. Granüller müşteri talebine göre bigbag veya çuvallarda paketlenerek stok alanına aktarılır.

* Üretim Aşamaları
* Sertifikalar